Co to jest Key Visual?

18 grudnia 2018

Zastanawiasz się co to jest Key Visual i jakie korzyści otrzymasz, jeśli zlecisz firmę zewnętrznej wykonanie Key Visual dla Twojej marki?

Key Visual – wyjaśnienie pojęcia

Istotną rolę w budowaniu wizerunku marki pełni Key Visual. To graficzny, wizualny klucz, który ma za zadanie uzyskać spójność wizualną marki oraz zapewnić możliwość zapadnięcia w pamięć marki wśród klientów. Key Visual to po prostu motyw przewodni marki, który obrazuje charakter, wartości, z którymi dana marka się utożsamia. Key Visual to najczęściej charakterystyczny motyw graficzny, który przewija się w materiałach i komunikatach firmy, a także na elementach użytkowych i promocyjnych.

Key Visual to połączenie kolorów, typografii, grafik, ikon, ilustracji, zdjęć itp. Całościowo tworzy to charakterystyczną komunikację wizualną firmy.

Elementy Key Visual:

Cechą każdego Key Visual jest to, że jest elastyczny i można go przenosić na dowolne elementy identyfikacji marki. Nie jest to typowy szablon, który można wykorzystać tylko raz, ale wzorzec, który pozwala na jego wielokrotne wykorzystanie dla spójności przekazów marki.
● Instrukcja używania Key Visual – zawarta w Identyfikacji wizualnej, która pokazuje jak tworzyć kolejne projekty z uwzględnieniem przyjętych zasad KV.
● Pliki graficzne Key Visual – to elementy, które pozwalają na szybkie i łatwe zaprojektowanie dowolnego projektu graficznego dla firmy.

Logo a Key Visual

Key Visual nie jest częścią logo, ale może stanowić ważny do niego dodatek. KV powinien już być tworzony na etapie projektowania logo, by oba te elementy współgrały ze sobą jako całość. Nie musi jednak nawiązywać bezpośrednio do logo. Często jest to charakterystyczne połączenie kolorów, kształtów i typografii. Choć logo jest najbardziej istotnym elementem wizerunku firmy, to dobrze zaprojektowany Key Visual sprawia, że wysyłane materiały marki są dobrze rozpoznawalne i lepiej odbierane przez odbiorców.

Cechy dobrego Key Visual:

● oryginalny, wyróżniający się spośród innych KV marek
● prosty i zrozumiały
● adresowany do konkretnych odbiorców
● przydatny w mediach społecznościowych i innych komunikatorach.

Jak wygląda Key Visual?

Konstrukcja Key Visual jest zależna od charakteru firmy, czasem może być bardzo rozbudowany, a czasami bardzo prosty. Jednak Key Visual zawsze powinien być łatwy w odbiorze i zrozumiały dla odbiorców, a zarazem rozpoznawalny na tle innych marek.

Motywy graficzne Key Visualu:

● typografia – litery powinny być tej samej wielkości i o tym samym typie czcionki
● ilustracje – taki sam charakter oraz stylistyka
● zdjęcia – podobne aranżacje, motywy, barwa, kadry
● układ graficzny względem tekstu
● konkretne powtarzalne elementy graficzne.

Jakie korzyści przynosi Key Visual?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, możesz zastanawiać się, jakie korzyści przyniesie Ci zlecenie wykonania Key Visual agencji kreatywnej lub freelancerowi. Zastosowanie Key Visual zapewnia przede wszystkim spójność komunikatów i odbioru marki. Bazowane na KV materiały graficzne przekazują odbiorcom konkretne informacje oraz rodzą pewne skojarzenia i emocje. Spójny system graficzny, osiągnięty przez Key Visual wspomaga zarówno spójność graficzną, jak i spójność komunikacji całej firmy.

Key Visual jest istotny dla prowadzenia biznesu, ponieważ odbiorca może powiązać każdy wychodzący przekaz, grafikę z konkretną marką. Cechą dobrego Key Visual jest to, aby był charakterystyczny oraz stale powielany w materiałach, projektach i komunikatach firmy. Motyw Key Visual jest kluczowy z uwagi na rozpoznanie i zapamiętanie przekazów. Dodatkowo cała komunikacja oraz projekty będą łatwiejsze do wdrożenia, gdyż projektanci nie będą musieli wymyślać na nowo konceptu, ale tworzyć je według przyjętego wzorca.

Leave comment: